มอบทุนการศึกษา

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักจัดหาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีนายอับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ หัวหน้าสำนักจัดหาทุน ดำเนินการมอบทุนการศึกษาจากองค์กรวามีย์ให้กับนักศึกษาจำนวน 11 ทุน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

fn640616p1fn640616p2

fn640616p3fn640616p4

Pin It