ผู้ใหญ่ใจดีมอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา มอบหมายให้ นายอับดุลวาริส โลงซา ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อแบบซักได้ ในโครงการส่งต่อความห่วงใยจากใจ สว. ร่วมกับสมาคมการค้าฝูเจี้ยนอาซีไทยจีนให้กับศูนย์ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ (LQ COVID-19) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รวมทั้งสิ้น 10 ชุด มูลค่า 1,500 บาท เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ในนามองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีขอขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่านหน้า เสื้อคลุมป้องกันเชื้อถือว่ามีประโยชน์อย่างมาต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่กักกันแห่งนี้

fn640622p1fn640622p2

fn640622p3fn640622p4

Pin It