ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 มอบน้ำดื่ม

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พันเอก ชลัส ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 มอบหมายให้ นายอับดุลวาริส โลงซา และคณะลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม ให้กับศูนย์ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ (LQ COVID-19) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งสิ้น 50 แพ็ค

ทั้งนี้ในนามองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอขอบคุณน้ำใจจาก พันเอก ชลัส ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 เพื่อผู้ที่กักตัวในสถานที่กักกันแห่งนี้

fn640623p1

fn640623p2

Pin It