มหาวิทยาลัยรับมอบชุดบรรเทาและยังชีพจากแม่ทัพภาคที่ 4

by Adnmin
in FTUNews

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดูเลาะ อูมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และอาจารย์สุวิทย์ หมาดอะดำ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบชุดบรรเทาและยังชีพจากแม่ทัพภาคที่ 4 โดยการประสานงานของศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อมอบ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรักษาและกักตัวจาก โควิด-19  ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn640831p1

fn640831p2fn640831p3

Pin It