เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

by Adnmin
in FTUNews

 

ศ. ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยมี ร.ศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ร.ศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมทีมบริหารร่วมต้อนรับ และพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการและบริการสังคม  โดยประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์บูรณาการกับหลักอิสลามเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

fn641119p1fn641119p3

fn641119p2fn641119p5

fn641119p4

 

Pin It