อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีโอกาสต้อนรับ นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พร้อมคณะผู้ติดตามจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้าเยี่ยมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับในครั้งนี้

fn641209p1nfn641209p4n

fn641209p3nfn641209p2n

fn641209p5n

Pin It