พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิขาขีพครูฯ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ฟาฏอนี ได้พบปะนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.กระบี่ และทีมบริหารสมาคมพร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาขีพครูฯ และแนวทางการสอนอิสลามศึกษา QAiMt Model ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.กระบี่ ณ ร้านอาหารมะหญิงกระชังปลา จ.กระบี่

fn641219p1

fn641219p2fn641219p3

fn641219p4

Pin It