ร่วมงานเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสนายกเศรษฐ์ อัลยุฟรีย์ นายก อบจ. ปัตตานี ที่ได้รับรางวัล อปท.

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะทีมวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ร่วมงานเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสนายกเศรษฐ์ อัลยุฟรีย์ นายก อบจ. ปัตตานี ที่ได้รับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการศึกษาในโอกาสนี้ได้นำเสนอนวัตกรรมการสอนอิสลามศึกษา QAiMt Model ในเวทีการประชุมทางวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ต่อไป ณ โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel  กรุงเทพฯ

fn641222p1

fn641222p2fn641222p3

fn641222p4

Pin It