คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Bahasa Melayu)

by Adnmin
in FTUNews

 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Bahasa Melayu) เชิญพื้นที่นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2564 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยได้รับเกียรติจากท่านเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในประเด็น "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการใช้นวัตกรรม QAiMt Model" และได้ส่งมอบเกียรติบัตร และหนังสือแบบเรียนบูรณาการณ์สาระการเรียนรู้ QAiMt Model ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

fn641228p2fn641228p1

fn641228p3fn641228p4

fn641228p5

 


อนาชีด : อิสลาม อีมาน อิฮซาน


เพลง : Islam Iman Ihsan (อิสลาม อีมาน อิฮซาน)
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.เภาซัน เจ๊ะแว
ทำนอง : สุรชาติ รักอำนวยศิลป์
ผู้ขับรอง : นายมูบีน ยานยา,นายมุสลิม ดาแลเบาะ
เอดิเตอร์ : นายอิควาน มะบูเกะ (นักศึกษาการสอนภาษามลายูและเทศโนโลยีทางการศึกษา)

Pin It