เข้าเยี่ยมผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มอ. ปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  ศ.ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีผ่ายวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยม ผศ. ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มอ. ปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนแนวการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยม ผศ. ดร. นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ และเยี่ยมชมสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

fn650113

fn650113p2

fn650113p3

Pin It