อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมประชุมศาสนิกสัมพันธ์ กรุงริยาฎ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เเละประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวเเทนประเทศไทยร่วมงานประชุมพบปะศาสนสัมพันธ์ ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย

งานประชุมพบปะศาสนสัมพันธ์
หัวข้อ คุณค่าหรือค่านิยมร่วมระหว่างศาสนิกชน
ملتقى  القيم المشتركة بين أتباع الأديان
Forum on Common Values among Religious Followers
จัดโดยองค์การสันนิบาตรโลกมุสลิม
الرابطة العالم الإسلامي
Muslim world league

โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งเเรก ณ กรุงริยาด มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตกผลึกถึงมุมมองเเละวิสัยทัศน์ที่ดีทางอารยธรรมมนุษย์ชาติด้วยกับการสร้างความตระหนักร่วมกันถึงคุณค่าของดุลยภาพในสังคมมนุษย์ ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพ ภราดรภาพ เเละประสานความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดความขัดเเย้งกันในหมู่ศาสนิกชน อีกทั้งสร้างความตระหนักร่วมกันเเก่บรรดาผู้นำศาสนาเเละผู้นำทางความคิดทั่วโลกให้มีความเข้าใจในเรื่องสันติภาพ สมานฉันท์ เอื้ออาทรกันเเละกันของมนุษย์ชาติทุกศาสนาในโลกนี้ เพื่อพัฒนาสังคมมนุษย์ให้ดำรงอยู่กันอย่างสุขสันติที่ยั่งยืน
อัลฮัมดุลิลลาห ในงานนี้ถือเป็นการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิจากบรรดาผู้นำศานาทุกศาสนา เช่น อิสลาม คริสต์ ยิว ฮินดู พุทธ เเละอื่นๆ ตลอดจนผู้นำทางความคิดที่ทรงอิทธิพลเเละตัวเเทนองค์กรขับเคลื่อนงานศาสนาชื่อดังจากทั่วโลก


ขอขอบพระคุณ
H.E. Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa
พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะทีมงานที่ให้เกียรติต้อนรับเเละรับรองเเขกในงานทุกท่านอย่างดีเยี่ยม
ขออัลลอฮฺตอบทรงตอบเเทนทุกท่าน

1fn650511p61fn650511p10

1fn650511p1n1fn650511p9

1fn650511p7

กด Play เพื่อชมคลิป

 

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

Pin It