เข้าพบเเละขอบพระคุณ พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

by Adnmin
in FTUNews

 

ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 พ.ค. 2565 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมฯ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  เเละประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเเละขอบพระคุณ พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้ ก่อนจะอำลาเเละเดินทางไปยังเมืองเจดดาห์ มักกะห์ เเละมะดีนะห์ต่อไป

fn650512n2p1

fn650512n2p2

fn650512n2p3

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

Pin It