รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะท่าน ณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัคราชฑูต กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2565 ศาตราจารย์ ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะท่าน ณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัคราชฑูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศกาตาร์เพื่อขอบคุณกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม รัฐกาตาร์ ที่ให้การสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยอย่างยาวนานและต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และได้เข้าพบ ยูซุฟ อัลกูวารี ผู้อำนวยการองค์การกาตาร์เพื่อการกุศล เพื่อพูดคุยแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนระหว่างองค์กรในการพัฒนามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn6590523p1

fn6590523p2

Pin It