พิธีลงนามความร่วมมือ(MoU)ว่าด้วยโครงการวิจัยพื้นที่นวัตกรรม (Education Sandbox)

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 14 หน่วยงาน

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

fn650707n1p1fn650707n1p2

fn650707n1p5fn650707n1p3

fn650707n1p4

Pin It