สาส์นขอบคุณจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ftu thank

ท่านสามารถดาวน์โหลดหรืออ่าน คู่มือมุสลิมในการเผชิญหน้าโรคระบาด คำแนะนำเนื่องในวิกฤตไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามภาษาที่ต้องการ ด้านล่างนี้

 pok covid19 th
Kulit panduan jawi
Kulit rumi
Downloads ภาษาไทย
Downloads Bahasa Melayu-Jawi
Downloads Bahasa Melayu-Rumi

 

 

Pin It