(4 ภาษา)​ คู่มือมุสลิมในการเผชิญหน้าโรคระบาด Covid-19

pok covid19 4lang

ท่านสามารถดาวน์โหลดหรืออ่าน คู่มือมุสลิมในการเผชิญหน้าโรคระบาด คำแนะนำเนื่องในวิกฤตไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามภาษาที่ต้องการ ด้านล่างนี้

ภาษาไทย
Melayu-Jawi
Melayu-Rumi
English-edition
thai1
Kulit Covid jawi
Kulit Covid rumiEng 1
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads

 

 

Pin It