ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2564

ดาวน์โหลดประกาศ

PKCovid6410

prakad covid6410 01prakad covid6410 02

Pin It