ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักวิทยบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Admin) จำนวน 1 อัตรา

p ARC650615 01

Pin It