ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 8
การแข่งประเภทต่อสู้ รุ่นประชาชน น้ำหนัก
นายมูฮัมหมัดอับดุลมุนอิม หะยีมะลี น้ำหนัก 60-65 ก.ก. เหรียญเงิน
นายศอฟวาน สาและ รุ่นประชาชนน้ำหนัก 60 65 ก.ก. เหรียญทองแดง
นายฮิลมาน มาฮะ รุ่นประชาชน น้ำหนัก 45-50 ก.ก. เหรียญทองแดง
นายอัฎฮา มูเซะ รุ่นประชาชนน้ำหนัก 70-75 ก.ก. เหรียญทองแดง

sph621221p4

sph621221p2

 

sph621221p1

sph621221p3

ชนะเลิศการแข่งขันอ่านหนังสือแบบมาราธอน ภายใต้ชื่อโครงการ READ A THON ปรากฏการณ์เเข่งขันอ่านหนังสือ แบบมาราธอน (ครั้งเเรกของประเทศไทย)

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุรัยญา ทวีเงิน นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ชนะเลิศการแข่งขันอ่านหนังสือแบบมาราธอน ภายใต้ชื่อโครงการ READ A THON ปรากฏการณ์เเข่งขันอ่านหนังสือ แบบมาราธอน (ครั้งเเรกของประเทศไทย) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ เวสต์เกตฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

sph621200n1p1

sph621200n1p2

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 งาน Inter-Ummah 2019

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ อัรฟัน  หะสีแม ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562" ในงาน
"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
 เครือข่ายศึกษาศาสตร์อิสลามเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาสำหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที่ 21  
The 1st National Conference on Islamic Education Network 2019:
Towards Ecosystem Development for Ummah in the 21st Century
INTER-UMMAH2019
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี"

sph621118n2p1

ผู้นำเสนอบทความวิชาการดีเด่น Inter-Ummah 2019

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับบรรดาคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีทุกท่านที่ได้รับรางวัล "ผู้นำเสนอบทความวิชาการดีเด่น" ในงาน
"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
 เครือข่ายศึกษาศาสตร์อิสลามเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาสำหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที่ 21  
The 1st National Conference on Islamic Education Network 2019:
Towards Ecosystem Development for Ummah in the 21st Century
INTER-UMMAH2019
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี"

dd2 01

sph621118n1p1

sph621118n1p2

นักศึกษา มฟน. ได้ทุนเรียนภาษาฟรีที่จีน 1 ปี

by Adnmin

ขอแสดงความยินดี นางสาววิลดานี พะพิเนง นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี ณ Shandong University of Science and Technology, China

wildanee2 

มฟน. เข้ารอบโครงการ Toyota Campus Challenge 3 ปีซ้อน

by Adnmin

นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายโครงการ Toyota Campus Challenge 2019 “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์” จากจำนวนทีมที่ส่งประกวดทั้งหมด 838 ทีม โดยทีม NEKO ส่งแผนมหาวิทยาลัยการเรียนรู้แห่งความปลอดภัย Safety Learning University : SLU มีสมาชิกดังนี้

1-นายอฟิตรี ยาแมะเน๊าะ  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
2-นายซูฟียาน มุไท
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
3-นายศราวุธ นาคชูวงศ์
สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์
4-นายฮะวารีย์ แสงอารี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยมี ดร.อิสมาอีล ราโอบ    
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ได้รับงบประมาณ จำนวน 21,050 บาท สำหรับการนำแผนงานที่นำเสนอไปรณรงค์ปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยระยะเวลาการรณรงค์อยู่ระหว่าง วันที่ 12 พฤศจิกายน – วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่ถือเป็นวัยเริ่มต้นของการใช้รถใช้ถนน ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนเกิดการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงริเริ่มกิจกรรม "Campus Challenge" ภายใต้โครงการ โตโยต้าถนนสีขาว ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป

 

แหล่งประกาศผลรอบ 15 ทีม : เว็บไซต์ Toyota

neko 1neko1

neko 2nekologo

 

มารู้จัก NEKO กันครับ

 

นักศึกษา มฟน. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Religions for peace of Asia

by Adnmin

นายบิสมี ลีวาเมาะ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการคัดเลือกจากสถาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ Religions for peace Thailand เพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อร่วม ประชุมสัมนาเยาวชน Religions for peace of Asia ณ กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 26 - 30 พฤษจิกายน 2562

bismi

นักศึกษา มฟน. เป็นตัวแทน 1 ใน 5 คนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ The Educational and Social Expedition for Global action (EDEXGLA 14)

by Adnmin

นายอับดุลฆอนียู สิเดะ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 5 คนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อไปทัศนศึกษาสังคม เศรฐกิจ และศิลปะวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

abdulkoneeyu

มฟน. เข้ารอบ 30 ทีม Toyota Campus Challenge 2019

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม โครงการ Toyota Campus Challenge 2019 จากจำนวนทีมที่ส่งประกวดทั้งหมด 838 ทีม โดยทีม NEKO ส่งแผนมหาวิทยาลัยการเรียนรู้แห่งความปลอดภัย Safety Learning University : SLU มีสมาชิกดังนี้

1-นายอฟิตรี ยาแมะเน๊าะ  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
2-นายซูฟียาน มุไท
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
3-นายศราวุธ นาคชูวงศ์
สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์
4-นายฮะวารีย์ แสงอารี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยมี ดร.อิสมาอีล ราโอบ    
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

แหล่งข่าว : เว็บไซต์ Toyota

neko1neko toyota2

nekologo

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ท่านแรกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในโอกาส ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา สังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ม.ฟาฏอนี ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นศาสตราจารย์ ท่านแรกของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

dr zakariya

มฟน. ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

by Adnmin

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์สบู่สครับและสครับผิวกายจากเปลือกลูกหยี น้ำพริกกาหยีทรงเครื่องในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

แหล่ง​ที่​มา: ภาพข่าวจากมติชนออนไลน์​ <<คลิก

sph001