มฟน. ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

by Adnmin

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์สบู่สครับและสครับผิวกายจากเปลือกลูกหยี น้ำพริกกาหยีทรงเครื่องในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2

แหล่ง​ที่​มา: ภาพข่าวจากมติชนออนไลน์​ <<คลิก

sph001

Pin It