มฟน. เข้ารอบ 30 ทีม Toyota Campus Challenge 2019

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม โครงการ Toyota Campus Challenge 2019 จากจำนวนทีมที่ส่งประกวดทั้งหมด 838 ทีม โดยทีม NEKO ส่งแผนมหาวิทยาลัยการเรียนรู้แห่งความปลอดภัย Safety Learning University : SLU มีสมาชิกดังนี้

1-นายอฟิตรี ยาแมะเน๊าะ  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
2-นายซูฟียาน มุไท
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
3-นายศราวุธ นาคชูวงศ์
สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์
4-นายฮะวารีย์ แสงอารี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยมี ดร.อิสมาอีล ราโอบ    
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

แหล่งข่าว : เว็บไซต์ Toyota

neko1neko toyota2

nekologo

Pin It