นักศึกษา มฟน. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Religions for peace of Asia

by Adnmin

นายบิสมี ลีวาเมาะ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการคัดเลือกจากสถาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ Religions for peace Thailand เพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อร่วม ประชุมสัมนาเยาวชน Religions for peace of Asia ณ กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 26 - 30 พฤษจิกายน 2562

bismi

Pin It