มฟน. เข้ารอบโครงการ Toyota Campus Challenge 3 ปีซ้อน

by Adnmin

นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายโครงการ Toyota Campus Challenge 2019 “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์” จากจำนวนทีมที่ส่งประกวดทั้งหมด 838 ทีม โดยทีม NEKO ส่งแผนมหาวิทยาลัยการเรียนรู้แห่งความปลอดภัย Safety Learning University : SLU มีสมาชิกดังนี้

1-นายอฟิตรี ยาแมะเน๊าะ  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
2-นายซูฟียาน มุไท
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
3-นายศราวุธ นาคชูวงศ์
สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์
4-นายฮะวารีย์ แสงอารี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยมี ดร.อิสมาอีล ราโอบ    
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ได้รับงบประมาณ จำนวน 21,050 บาท สำหรับการนำแผนงานที่นำเสนอไปรณรงค์ปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยระยะเวลาการรณรงค์อยู่ระหว่าง วันที่ 12 พฤศจิกายน – วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่ถือเป็นวัยเริ่มต้นของการใช้รถใช้ถนน ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนเกิดการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงริเริ่มกิจกรรม "Campus Challenge" ภายใต้โครงการ โตโยต้าถนนสีขาว ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป

 

แหล่งประกาศผลรอบ 15 ทีม : เว็บไซต์ Toyota

neko 1neko1

neko 2nekologo

 

มารู้จัก NEKO กันครับ

 

Pin It