นักศึกษา มฟน. ได้ทุนเรียนภาษาฟรีที่จีน 1 ปี

by Adnmin

ขอแสดงความยินดี นางสาววิลดานี พะพิเนง นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี ณ Shandong University of Science and Technology, China

wildanee2 

Pin It