ชนะเลิศการแข่งขันอ่านหนังสือแบบมาราธอน ภายใต้ชื่อโครงการ READ A THON ปรากฏการณ์เเข่งขันอ่านหนังสือ แบบมาราธอน (ครั้งเเรกของประเทศไทย)

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุรัยญา ทวีเงิน นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ชนะเลิศการแข่งขันอ่านหนังสือแบบมาราธอน ภายใต้ชื่อโครงการ READ A THON ปรากฏการณ์เเข่งขันอ่านหนังสือ แบบมาราธอน (ครั้งเเรกของประเทศไทย) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ เวสต์เกตฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

sph621200n1p1

sph621200n1p2

Pin It