ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันโครงการ Start up ไอเดียธุรกิจเพื่อสุขภาพ

by Adnmin

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562 ได้จัดทำโครงการ "Start up ไอเดียธุรกิจเพื่อสุขภาพ" ณ ตึกวิทยะบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  เพื่อเปิดพื้นที่แข่งขันให้กับนักศึกษาที่มีหัวคิดด้านธุรกิจ ได้สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจภายใต้โจทย์ "ธุรกิจเพื่อสุขภาพ" โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งนี้โครงการของเราได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันถึง 3 ทีม ขออัลลอฮ (ซบ) ตอบแทนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ อามีน

sph621224p1sph621224p2

sph621224p3sph621224p4

Pin It