นักศึกษาคนเก่ง

by Adnmin

 

Miss Intisor Bt.Mohamat Asree จากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลย์เซีย ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอาหรับ คือหนึ่งในจำนวนนักศึกษา 100 คน ที่เก่งระดับ 3.93 จนได้รับทุน Al Rahmah ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เปิดเผยความรู้สึกในฐานะเป็นครอบครัวของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ด้วยการขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสในการรับทุนครั้งนี้ ที่มาจากการผลเรียนระดับนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่อบอุ่น มีความปลอดภัย ทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างบุคลิกภาพแห่งเป็นผู้นำ พร้อมๆกับความเชี่ยวชาญด้านวิชาการในแขนงต่างๆ ในอนาคตมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในสาขาวิชาภาษาอาหรับ จนเป็นผู้ที่ชำนาญทางด้านนี้และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างกว้างขวาง

fn630127n1p1

Pin It