ขอเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

by Adnmin

 

ขอเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ไอเดียธุรกิจ Startup for the future MSc 2020 กับหัวข้อ Green technology จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย นางสาวโซฟาวาตี พะพิเนง นางสาวฟาตอนีย๊ะ หะยี นางสาวฮุสนา เจ๊ะดอเล๊าะ และอาจารย์โรสนา รัฐการัณย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาเสนอผลงาน บรรจุภัณฑ์จากผักตบชวา เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ Delivery อาหาร ที่เติบโตอยู่ขณะนี้

sph630213

Pin It