นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ม.ฟาฏอนี ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจาก 16 ทีมสุดท้ายของการแข่งขัน Thailand innovation awards 2020

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ม.ฟาฏอนี จากทั้งหมด 100 ทีม ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจาก 16 ทีมสุดท้ายของการแข่งขัน Thailand innovation awards 20 ......ฮัลหัมดุลิลละห์ ต้องชี่นชมเด็กๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผลักดัน Anis Addeen

sph630721n1p5

sph630721n1p1sph630721n1p6

sph630721n1p3

Pin It