นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขัน look A live วจก.โชว์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขัน look A live วจก.โชว์ของ ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
>>>ทีม AGSA  ซึ่งประกอบด้วย
---นางสาวนูรซัซวาน ดือเร๊ะ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
---นางสาวตัสนีม จักร์ปา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
---นางสาวฮานาน ประสารการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
---อาจารย์กามีละฮ์ หะยียะโกะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยนักศึกษานำความรู้จากรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและลงทุนธุรกิจใหม่ Live สดขายของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผ้าปาเต๊ะ

sph630904n1p3

sph630904n1p2

Pin It