ขอแสดงความยินดีกับนายฮูไซนี แซะอาหลี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นดาโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับนายฮูไซนี แซะอาหลี

ศิษย์เก่าสาขาวิชาชะรีอะฮฺ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นดาโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา

sph630907

Pin It