นักศึกษาการสอนภาษาอาหรับ ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวด AiiTel 2020

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาการสอนภาษาอาหรับ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวด AiiTel 2020 (Arabic International E-Innovation Teaching & Learning) ภายใต้หัวข้อ "แบบเรียนอัจฉริยะในการจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ โดยใช้ AR (Augmented Reality) จัดโดย Sultan Idris Education University ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผ่าน Google Meet

ทีมหนึ่งเดียวจากประเทศไทย นักศึกษาจากสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

sph631007

Pin It