ทีมมูอัลลิม Muallim คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้คว้าแชมป์ Global Winner

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับทีมมูอัลลิม Muallim ที่ได้คว้าแชมป์ Global winner ด้านความเสมอภาคและการเสริมแรงจูงใจ Equity and empowerment
นักศึกษาคนเก่งของเราที่เข้าประกวด คือ

นางสาวนูรไลลา ดอคา นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์​ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวนิสมา ฆอแดะ นักศึกษา คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​ สาขาวิชากาสอนอิสลามศึกษา

นางสาวนาดีเราะห์ เวาะแห นักศึกษา คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ

sph631212p1

sph631212p2sph631212p3

Pin It