ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ

by Adnmin

 

Tahniah dan Syabas ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี Person of The Year 2021" จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สาขาบริการวิชาการ

sph640304

Pin It