นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มฟน. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Camp

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Halal Transaction Platform ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอนวัตกรรม แพลตฟอร์มผ่อนสินค้าปลอดดอกเบี้ย ในโครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Camp โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีม Halal Transaction Platform ประกอบด้วย

1.นางสาวนินาอีมะห์ หะยีนิมะ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

2.นางสาวอามีเนาะห์ ปูเต๊ะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร เปี้ยสินธุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

sph640328p1

sph640328p2

Pin It