ทีม PEAPO MEAT จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับทุนสนับสนุน 1.5 ล้านบาท จากสำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (องค์การมหาชน)

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับทีม PEAPO MEAT นักศึกษาสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

โดย นางสาวนัฐสุนันท์ ไชยเทพ  นางสาวมุรนี ตันอีโน นางสาววานิดา ยือลาแป นางสาวอามานะห์ บากาเด็ง และนางสาวนูร์อะมาลีนา เเลนิ นำทีมโดยนางสาว อานีสาห์ บือฮะ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2020 ทุน open innovation ที่มีวงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนประกอบการด้านธุรกิจอาหารฮาลาล

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งอาจารย์เเละบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนทีมโค้ชจาก NIA ทุกท่าน

sph640613p1

sph640613p3

sph640613p2sph640613p5

sph640613p4

Pin It