ศิษย์เก่ารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

by Adnmin

 

ศิษย์เก่ารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ข้อมูลจากกองแนะแนวและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่องผู้ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในสาขาภาษามลายู ระดับ ปริญญาเอกและโท ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นทุน KNB 100% จากรัฐบาลอินโดนีเซีย และอีกท่านได้รับทุนศึกษาต่อภาษาญี่ปุ่น ณ เมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1-Rokayah Luebaesa S3 (ป.เอก) Universitas Negeri Semarang

2-Zakiyah Jehtae S2 (ป.โท) Universitas Negeri Yogyakarya

3-Aiman Yusoh S2 (ป.โท) Universitas Pendidikan Indonesia

4-Sunma Songlert S2 (ป.โท) Universitas Muhammadiyah Surakarta

5-Hanifah Tohlong (ภาษาญี่ปุ่น) HAYAMA International Language School Nara city,Osaka

sph640623p1

Pin It