ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนบทความภาษาอาหรับ ระดับอุดมศึกษา

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนบทความภาษาอาหรับ ระดับอุดมศึกษา
งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2564
โดย สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ม.อ. ปัตตานี
18 ส.ค. 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

#รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอานีซา มะแซ
บทความหัวข้อ اللقاح كالأم

#รางวัลชมเชย
1. นางสาวนูรไอนี สาเมาะ
บทความหัวข้อ اللقاح مظلة الحماية
2. นางสาวอะห์ลาม กาหลง
บทความหัวข้อ لقاح ضد الكوفيد درع للوقاية

#อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์นูรีซัน หะมะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ

sph640820n1

Pin It