ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจอิสลาม

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
Innovative idea for Islamic Business contest 2021
""ธุรกิจอิสลามจะเอาตัวรอดอย่างไร เมื่อโควิดยังอยู่""
งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2564
โดย คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี
18 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.
ผ่านโปรแกรม ZOOM

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ_1
ทีม NEXT STEP TEAM
1. นางสาวโซฟาวาตี พะพิเนง
2. นางสาวอาอิชะห์  ระนี
3. นางสาวฟาตอนีย๊ะ  หะยี

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ_2
ทีม ADAPTER TEAM
1. นายมูฮัมหมัดอาซีซี ใบกาเด็ม
2. นายฟุรกอน เจะเก็ง
3. นายชารีฟ  มะบูเก๊ะ

#อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์โรสนา รัฐการัณย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

sph640820n2

Pin It