ขอแสดงความยินดี กับทีม Banana01 จาก มฟน. ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้ายระดับอุดมศึกษา การแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021

by Adnmin

ขอแสดงความยินดี กับทีม Banana01 จาก มฟน. ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้ายระดับอุดมศึกษ ในการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 จากรอบคัดเลือก 204 ทีม จากทั่วประเทศ


ทีม Banana01 ประกอบด้วย
⯑Fais Salaeh นักศึกษาปี 2
⯑Zulkiflee Telayaena นักศึกษาปี 2
⯑Rofik Rahmanie นักศึกษาปี 4


โครงการนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Thailand Cyber top talent21

Thailand Cyber top talent21n4

Thailand Cyber top talent21n2 Thailand Cyber top talent21n3

Pin It