ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และ สมาคมศิษย์เก่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และ สมาคมศิษย์เก่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ ที่ทีมโครงการแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจร (Online One-Stop Service Zakat Platform) ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนในการทดลองโครงการ รับทุนจำนวน 30,000 บาท
เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบ ชิงทุนสนับสนุนในการตั้งต้นธุรกิจ จำนวน 100,000 บาท จากโครงการ Youth Co:Lab 2021
จัดโดย UNDP THAILAND

sph641103 p1

Pin It