ขอแสดงความยินดีกับศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการที่ได้รับรางวัลจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดี กับ ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ ที่ได้รับรางวัล จากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประเภท สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดาวรุ่งดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2564

Certificate64L

Pin It