Pengurusan Eksekutif Fatoni Universiti

Rektor Universiti Fatoni

Penolong Profesor Dr.Ismail Lutfi Japakiya

»»» Rektor Universiti Fatoni
Timbalan Rektor Universiti Fatoni

Penolong Profesor Dr.Ahmad Umar Japakiya

»»» Timbalan Rektor Universiti Fatoni
Timbalan Rektor Hal Ehwal Pentadbiran

Encik Shafai'i Baru

»»» Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Pentadbiran
Timbalan Rektor bahagian Perkhidmatan Sosial dan Maklumat

Penolong Profesor Maslan Mahama

»»» Timbalan Rektor bahagian Perkhidmatan Sosial dan Maklumat
Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan

Profesor Madya Dr.Zakariya Hama

»»» Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan
Timbalan Rektor bahagiab Usaha Khas dan Pelaburan

Encik Soleh Talek

»»» Timbalan Rektor bahagiab Usaha Khas dan Pelaburan
Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Antarabangsa dan Alumni

Penolong Profesor Dr.Sukree Langputeh

»»» Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Antarabangsa dan Alumni
Timbalan Rektor bahagian Perancangan dan Jaminan Kualiti

Penolong Profesor Dr.Jaruwat Songmuang

»»» Timbalan Rektor bahagian Perancangan dan Jaminan Kualiti
Timbalan Rektor bahagian Pembangunan Pelajar

Dr.Noordin Abdullah Dagorha

»»» Timbalan Rektor bahagian Pembangunan Pelajar
11

Penolong Profesor Chirapan Day-Ma

»»» Penolong kepada Rektor bahagian Hartanah dan Wakaf
Penolong kepada bahagian Pembangunan Pelajar Wanita dan Hal Ehwal Wanita

Penolong Profesor Solihah Hayisa-ma-ae

»»» Penolong Rektor bahagian Pembangunan Pelajar Wanita dan Hal Ehwal Wanita
Dekan Fakulti Pengajian Islam dan Undang-Undang

Dr.Ghazali Benmad

»»» Dekan Fakulti Pengajian Islam dan Undang-Undang
Dekan Fakulti Sastera Liberal dan Sosial

Penolong Profesor Sorat Abdulsata

»»» Dekan Fakulti Sastera Liberal dan Sosial
Dekan Fakulti Sains & Teknologi

Profesor Madya Niwaeteh Hajewaming

»»» Dekan Fakulti Sains & Teknologi
dr-shukree

Penolong Profesor Dr.Muhamatsakree Manyunu

»»» Dekan Fakulti Pendidikan
Dekan Pusat Pengajian Siswazah dan Penyelidikan

Profesor Madya Dr.Muhammadzakee Cheha

»»» Dekan Pusat Pengajian Siswazah dan Penyelidikan
Pengarah Institut Bahasa Antarabangsa

Encik Abdurrahman Woder

»»» Pengarah Institut Bahasa Antarabangsa
Pengarah Pusat Sumber Akademik dan Pustaka

Encik Ibrohim Hayisa-e

»»» Pengarah Pusat Sumber Akademik dan Pustaka
Pengarah Institut al-Salam

Encik Muhammadnaser Habayae

»»» Pengarah Institut al-Salam
Pengarah Pejabat Bantuan Kewangan dan Beasiswa

Penolong Profesor Dr.Adnan Suemae

»»» Pengarah Pejabat Bantuan Kewangan dan Beasiswa
Pengarah Pejabat Majlis Universiti Fatoni

Encik Ibrohim Arlae

»»» Pengarah Pejabat Majlis Universiti Fatoni
Pengarah Pejabat Perkhidmatan Akademik

Encik Mazlan Sulong

»»» Pengarah Pejabat Perkhidmatan Akademik

Tags: ทำเนียบ ผู้บริหาร

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker