• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ร.ศ. ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพร้อมด้วยคณะได้ลงนามบันทึกข้...

Read more
ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุสมาคมฆัยรียะห์ จ.สตูล"

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนดารุสมาอาเรฟมูลนิธิ จ.สตูล ได้จัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห...

Read more
เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกับครอบครัวศิษย์เก่าที่ได้ประสบอุบัติทางรถยนต์ บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดิน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ ประธานสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี สาขามฟน.พร้อมด้วย...

Read more
ต้อนรับคณะจาก Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia ในโอกาสมาเยี่ยมเยืยนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันนี้ 16 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมต้อนรับคณะจาก Institut Agama Isl...

Read more
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติเป็นผู้เข้าร่วมและผู้วิพากษ์บทความในสัมมนานานาชาติว่าด้วยสันติภาพและเสถียรภาพในอัฟกานิสถาน ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติเป็นผู้เข้...

Read more
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 12 (Muzakarah-12) ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ‏รศ.ดร. อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีและ รศ. ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิ...

Read more
เทใจให้สังคม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า พร้อมด้วยครอบครัว ...

Read more
อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการค่ายจริยธรรมกับเสรีภาพทางความคิด ณ โรงแรมเทพาบีชรีสอร์ท จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 27- 29 เมษายน 2561 อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศา...

Read more
ผศ.ดร. รูฮานา สาแมง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับเชิญเข้าร่วมและบรรยายในงานสัมมนาInternational Seminar on Socio-Educational Empowerment of Muslim Women in the New Century ณ มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม

เมื่อวันที่ 25-26 เม.ย. 2561 ที่ผ่าน  ผศ.ดร. รูฮานา สาแมง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศ...

Read more
ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขา มฟน. พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่แสดงความเสียใจกับครอบครัวศิษย์เก่า ครูผู้กล้าที่ช่วยเหลือผู้เด็กกำลังจะจมน้ำ ณ บ้านตะโละ ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขา มฟน. พ...

Read more
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติซาอุดีอารเบียและรองกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเจดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ‏ผศ.ดร. อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ รศ.ดร. ซาการียา หะมะ...

Read more
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม ณ สำนักงานสันนิบาตโลกมุสลิม มักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561  ‏ผศ ดร อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีและ รศ ดร ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่าย...

Read more
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลาม ณ มณฑลยูหนาน ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ เปิดเผยว่า ในโอกาส...

Read more
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยมปลัดกระทรวงเอากอฟและกิจการอิสลาม ประเทศคูเวต และเอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศคูเวต

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ รศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอ...

Read more
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดประชุมครู เพื่อเตรียมพร้อมโครงการพัฒนาเครือข่าย Muallim PLC ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดประชุมครู เพื่อเตรียมพร้อมในโครงการพัฒนาเครือข...

Read more
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ 2018 ณ เมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เ...

Read more
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ผศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ รศ.ดร. ซาการียา หะมะ รอ...

Read more
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปี 2561 (เขตภาคกลางและปริมณฑล) ณ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง 22 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 มีนาคม 2561 กองแนะแนวและประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสมาคมศิษย์เก่าม...

Read more
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวากาฟ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลในโครงการ Love Reading Award 2018 "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน" ประจำปี 60 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ผศ.จิระพันธ์ เดมะ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวากาฟ ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีและมอบรางว...

Read more
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนีได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เรื่องการเปิดศูนย์ภาษาตุรกีในมหาวิทยาลัยฟาฎอนี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ...

Read more
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา (UITM) ประเทศมาเลเซีย ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติอิสลามและประเด็นร่วมสมัย 2018

วันที่ 25 มีนาคม 2018 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิ...

Read more
โครงการธุรกิจเพื่อสังคม สาขาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ส่งมอบ รองเท้า ชุดผ้าละหมาด และเสื้อผ้ามือสอง ไปให้น้องๆ โรงเรียนศิวิไลพิทยา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สาขาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ส่งมอบ รองเท้า ชุ...

Read more
รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ คณะจาก PERMATA Al-Qur’an ประเทศ Malaysia

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต...

Read more
ประธานคณะทำงานโครงการจิตอาสาสานต่องานที่พ่อทำ พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2561  พลเอกพัชรพงษ์ อิทรสุวรรณ ประธานคณะทำงานโครงการจิตอาสาสานต่องานที่พ่อทำ ...

Read more
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เข้าเยี่ยมคารวะ เชค ฮาซัน ซัคบะร์ เลขาธิการองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติแห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 รศ. ดร. ซาการียา หะมะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้า...

Read more
ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับชมรมอาเนาะมัส มฟน. ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขา มฟน. ...

Read more
อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นักวิชาการจากไทยคนแรกในรอบ 40 ปีที่นำเสนอบทความทางวิชาการ ตั้งแต่มีการสัมมนานานาชาติว่าด้วยหัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วม...

Read more
อาสาสมัครอัสสลามและนักศึกษาชมรมจิตอาสามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับครอบครัวที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ บ้านเขาขาว จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันอัสสลาม มหาวิทยา...

Read more
โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ ณ University Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ภายใต้โครงการ Global Discovery Program, Intensive English Course

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา บินหมัดหนี รองผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ มหาว...

Read more
ทีมงานสถาบันอัสสลามเดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560  นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟา...

Read more
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next
ฝ่ายกิจการสตรี ศูนย์ประสานงานสถาบันอัสสาลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดกิจกรรมค่ายล้อมลูกรักด้วยศรัทธา Assalam kids FTU Camp 3

ขอเชิญน้องๆ หนูๆ อายุ ระหว่าง 7-12 ปี เข้าค่ายล้อมลูกรักด้วยศรัทธา Assalam kids FTU Camp 3 ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 25...

Read more
สัมมนานานาชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายู/อินโดนีเซียสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 ภาษาเป็นสื่อสู่สันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

สัมมนานานาชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายู/อินโดนีเซียสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 ภาษาเป็นสื่อสู่สันติภาพในสังคมพหุ...

Read more
สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดอบรมภาษาภาคฤดูร้อน ปี 2561

สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดอบรมภาษาภาคฤดูร้อน ปี 2561 ...

Read more
สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดคอสท์อบรมทางภาษาต่างๆ

สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดคอสท์อบรมทางภาษาต่างๆ มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ สำหรับ นักศึกษา บุคลากร มหา...

Read more
คณะศึกษาศาสตร์ มฟน. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ มฟน. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 256...

Read more
สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดกิจกรรมค่าย 2 ภาษา สำหรับนักเรียน ป. 4- ป.6

กิจกรรมค่าย 2 ภาษา สำหรับนักเรียน ป. 4- ป.6 ...

Read more
สาขาวิชาอิสลามศึกษา มฟน. เปิดจำนงสำหรับผู้สนใจเพื่อจะเปิดสอนโครงการพิเศษในเทอมใหม่นี้

>> ยื่นความจำนง << >> ดูจำนวนผู้จำนงแล้ว คลิก! <<...

Read more
กำหนดการโครงการเปิดบ้าน ILA 2017 และแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

Download กำหนดการ                 ...

Read more
กำหนดการ โครงการมหกรรมกิจกรรมมะอัลกุรอาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560

คลิกที่รูปเพื่อขยาย Download กำหนดการ Download กำหนดการ...

Read more
โครงการค่าย “ค่ายภาษาพัฒนาน้อง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดใบสมัคร   ดาวน์โหลดใบสมัคร    ...

Read more
นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Toyota Campus Challenge 2017 ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ได้รับการสนับสน...

Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิยาลัยฟาฏอนีได้รับรางวัลนักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา(อัลฟาลาห์ ครั้งที่ 6)

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิยาลัยฟาฏอนีได้รับรางวัลในโครงการนักศึกษาประพฤติดี ...

Read more
ขอแสดงความยินดีกับ นายไฟร์ซารล ลามอ และ นางสาวฮาลีเมาะ ฮะ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาอินโดนีเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับ นายไฟร์ซารล ลามอ นักศึกษา แขนงภาษาอินโดนีเซีย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอ...

Read more
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next
ประกาศ : เรื่องรับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มฟน. ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ : เรื่องรับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มฟน...

Read more
ประกาศ : เรื่องการยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ : เรื่องการยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดาว์นโหลดประกาศ ...

Read more
ประกาศ ปิด-เปิด หอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประกาศ ปิด-เปิด หอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ...

Read more
ประกาศ เรื่อง : การดำเนินการทำสัญญา และการส่งสัญญากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่องม.ปลาย/สถาบันอื่น

ประกาศ เรื่อง : การดำเนินการทำสัญญา และการส่งสัญญากู้ยืมเงินกยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่...

Read more
ประกาศ เรื่อง : กำหนดการยื่นแบบยืนยันคำขอกู้ยืม (กยศ./กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     ...

Read more
กำหนดการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560  ...

Read more
เชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ทุกคณะ) เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559

เชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ทุกคณะ) เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 ...

Read more
ประกาศ เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

ประกาศ เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ...

Read more
ประกาศ กำหนดการทำสัญญาเงินกู้กองทุน กยศ. สำหรับผู้กู้ กยศ. รายใหม่ รายเก่าต่อเนื่อง ม.ปลาย/สถาบันอื่น ประจำปีการศึกษา 2559

หากไม่สามารถแสดงผลได้ โปรดดาว์นโหลดที่นี่ {pdf=http://www.ftu.ac.th/main/images/stdloan/sanya59.pdf|95...

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ประเภทผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่อง ม.ปลาย / สถาบ...

Read more

ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา  2559 Download...

Read more
แบบฟอร์มบันทึกการทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา นักศึกษา มฟน.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ...

Read more

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา(เพิ่มเติม รอบมติเวียน)ให้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 หากไม่สามารถแ...

Read more

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาให้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 หากไม่สามารถแสดงผลได้ โปรดดาว์นโหลดท...

Read more

หากไม่สามารถแสดงผลได้ โปรดดาว์นโหลดที่นี่ {pdf=http://www.ftu.ac.th/main/images/stdloan/over58.pdf|950|470|go...

Read more
ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558

Download แผ่นพับ ...

Read more
ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การปฏิบัติงานและวันหยุดทำการในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การปฏิบัติงานและวันหยุดทำการในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439 ...

Read more
คำกล่าวโอวาทของ อธิการบดี

คำกล่าวโอวาทของ อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ถือเป็นสาธารณสมบัต...

Read more
คำกล่าวโอวาทของ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา

คำกล่าวโอวาทของ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา   หากเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเป็นทะเล ปอเนาะและโรงเรี...

Read more

download dssdsdsd download dssdsdsdv dssdsdsd downloaddssdsdsd downloaddssdsdsd downloaddssdsdsd downloaddssdsdsd downlo...

Read more

ประชาสัมพันธ์

 • อัตลักษณ์ : "ฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข"
 • เอกลักษณ์ : "นำสัจธรรม สร้างสังคมสันติสุข"
 • มาตรการส่งเสริม (ภายใน) : "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้วยกระบวนการกลุ่มศึกษา"
 • มาตรการส่งเสริม (ภายนอก) : "บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมอารยะ"

วีดีโอ KM มฟน สนทรียสนทนาฯ (ล่าสุด)

วีดีโอเพิ่มเติม คลิก

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

ข้อมูลสำหรับอาจารย์

 • หลักสูตรปริญญาตรี
 • หลักสูตรปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรบันฑิต