สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดคอสท์อบรมทางภาษาต่างๆ

เขียนโดย Adnmin on . Posted in news01_th

ila2017

สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดคอสท์อบรมทางภาษาต่างๆ มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ สำหรับ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และผู้สนใจทั่วไป
สามารถดูรายละเลียดตามโปสเตร์ ต่อไปนี้

1-ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ila-Administrator60

 

2-ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศที่คุณสนใจ (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ila-aseantasna60

 

3-อบรมภาษา เพื่อพัฒนาบุคลากรครู ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ila-kru60

 

4-ทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษา... (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ila-language4student60

 

5-อบรมภาษาต่างๆ (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ila-samina-courses60

 

6-อบรมภาษาอาหรับ เพื่อการทำฮัจย์และอุมเราะห์ (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ila-umarah60

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker