Tags: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Toyota Campus Challenge 2017 ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-new5

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ได้รับการสนับสนุนจาก Toyota Motor ประเทศไทย เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนาโกย่า-โตเกียว เนื่องจากที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ของโครงการ Toyota Campus Challenge 2017 โดยมีนางสาวอิลมียะ มะเก็ง นางสาวอาบีดะห์ สามะอุง นางสาวพาซียะห์ ลือแบแซ และนางสาวซูจีนา นานวัง  พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โรสนา รัฐการัณย์


นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับนักศึกษาที่ชนะการประกวดอีก 2 ทีม และสื่อมวลชน ได้แก่ ช่อง 3, 5, ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ sanook ร่วมเดินทาง ในระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2561 เป็นเวลา 6 วัน เพื่อสัมภาษณ์การทำโครงการและการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

fn610322p05

fn610322p01

fn610322p02

fn610322p03

fn610322p04

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิยาลัยฟาฏอนีได้รับรางวัลนักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา(อัลฟาลาห์ ครั้งที่ 6)

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-new5

fn610319p4

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิยาลัยฟาฏอนีได้รับรางวัลในโครงการนักศึกษาประพฤติดี  เรียนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  เครือข่ายอิสลามศึกษา(อัลฟาลาห์ ครั้งที่ 6) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

fn610319p2

ผลการแข่งขัน ประเภทนักศึกษาชาย
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  นายฮาซัน  เจ๊ะมูดอ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลฯ
รางวัลชมเฉย นายซูไฮรี  เจ๊ะมะลี  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอิสลาศึกษาและนิติศาสตร์
รางวัลชมเฉย นายฟาดิล  นาคกระวัศ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ฯ

fn610319p6

 

fn610319p1

ผลการแข่งขัน ประเภทนักศึกษาหญิง
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  นางสาวอัสมา  บินเสห๊าะ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวษุฮัยลี  โสะนุ้ย สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ฯ
รางวัลชมเฉย นาสาวศศิธร  สาระโสภณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะอิสลาศึกษาฯ

fn610319p7

ขอแสดงความยินดีกับ นายไฟร์ซารล ลามอ และ นางสาวฮาลีเมาะ ฮะ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาอินโดนีเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-new5

fn600704p1

ขอแสดงความยินดีกับ นายไฟร์ซารล ลามอ นักศึกษา แขนงภาษาอินโดนีเซีย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 18-06-2560 ที่ผ่านมา

fn600704p2

fn600704p3

 

และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฮาลีเมาะ ฮะ นักศึกษา แขนงภาษาอินโดนีเซีย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาอินโดนีเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 18-06-2560 ที่ผ่านมา

fn600704p4

fn600704p5

fn600704p6

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker