ต้อนรับคณะจาก Sekolah Berasrama Penuh Integrasi, Gombak, Malaysia

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  คณะจาก Sekolah Berasrama Penuh Integrasi, Gombak, Malaysia จำนวน 40 ท่าน มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฎอนีและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดยมี ผศ.ดร.มะพลี แมกอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ทั้งนี้ร่วมพูดคุยความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษาในอนาคต

fn611105p1

fn611105p5fn611105p4

fn611105p2fn611105p3

 

ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของครูในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย กับคณะจาก School Improvement Partner (SIP+), Kelantan, Malaysia

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30-12.00 น. คณะจาก School Improvement Partner (SIP+), Kelantan, Malaysia จำนวน 20 ท่าน มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฎอนีและร่วมพูดคุยถึงบทบาทของครูในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดี รศ.ดร.มูฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณาจารย์จากคณะอิสลามศึกษาให้การต้อนรับและร่วมเสวนา พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

fn611104p2

fn611104p5fn611104p3

fn611104p4fn611104p1

ได้รับเกียรตินำเสนอบทความวิชาการและพบปะกับนักศึกษาไทย ณ เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2018 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติจาก Universitias Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang ให้นำเสนอบทความวิชาการ ในหัวข้อ" ความสามารถของนักศึกษามุสลิมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคร่วมสมัยกับการแข่งขันระดับโลก” ในงานสัมมานา Islamic Education on Information Technology and Media : Challenges and Opportunities และได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาไทย ณ เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพโดย : Abdurrahman Binwaeyusoh

fn611024p1

fn611024p2fn611024p3

fn611024p4fn611024p6

เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีแด่นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีแด่ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่ ณ จวนผู้ว่าจังหวัดปัตตานี

fn611018p1

fn611018p2fn611018p3

fn611018p5fn611018p4

คณบดีและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงาน EDUCA 2018

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร. มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ดร. อิสมาแอล ราโอบ ผอ. สถาบันวิจัยฯ ผศ.ดร ปรัชญา บินหมัดหนี รองผอ. สถาบันภาษานานาชาติ ผศ.ดร. จารุวัฒน์ สองเมือง และ ผศ. ซอลีฮะ หะยีสะมะแอ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงาน EDUCA 2018 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีกรุงเทพมหานคร

fn611017p4

fn611017p6fn611017p5

fn611017p2fn611017p3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker