อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนากิจการฮัจย์

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10:30 น. ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนากิจการฮัจย์ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

atikan581217-03

atikan581217-04

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker