อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558  ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานการประชุมประจำปี คณะกรรมการศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

at581219-03

at581219-01

at581219-02

at581219-001

at581219-03

at581219-003

at581219-04

at581219-002

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker