อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรีของสภาส่งเสริมความสัมพันธ์อิสลาม-จีนกับโลกมุสลิม

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

  1. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา Dr. Ding Houfei ( Dr. Ishaq) Chairman The Council Islamic – Chinees Relation ประธานสภาส่งเสริมความสัมพันธ์อิสลาม-จีนและคณะพบปะและพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะกียา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมพูดคุยด้วย

ในโอกาสนี้ Dr. Ding Hufei ประธานสภาส่งเสริมความสัมพันธ์อิสลาม-จีนได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียาเป็นทูตสันถวไมตรีของสภาส่งเสริมความสัมพันธ์อิสลาม-จีนกับโลกมุสลิม

at581219t2-01 at581219t2-05

at581219t2-03

at581219t2-04

at581219t2-02

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker